2015 - Modernizacja przystani rybackiej w Chłopach
Inwestycja realizowana w okresie od 06.2014 r. do 11.2015 r. na rzecz Urzędu Morskiego w Słupsku
Wykonano:
  • molo przeładunkowe dwupoziomowe na ruszcie żelbetowym
  • maszynownia wraz wyciągiem dla statków
  • dalbę wyciągową zwrotna
  • instalacje elektryczna oraz kanalizacji deszczowej
  • oświetlenie molo oraz terenu przystani
  • ciąg komunikacyjny pieszo-jezdny wraz z utwardzonym placem
  • prace pogłębiarskie
  • prace rozbiórkowe