2015 - Budowa basenu rybackiego w Kołobrzegu
Inwestycja realizowana w okresie od 08.2014 r. do 10.2015 r. na rzecz Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg.
Wykonano:
  • dwa budynki socjalne i jeden budynek gospodarczy
  • nową konstrukcję nabrzeża
  • pogłębienie basenu portowego
  • układ komunikacyjny (dojazd, plac manewrowy, ciąg pieszy)
  • przyłącze instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej
  • instalacje sieci elektrycznej wraz z oświetleniem, monitoringiem oraz siecią wi-fi
  • zagospodarowanie terenu, wyposażenie i urządzenie terenów zielonych
  • pomosty pływające wraz z wyposażeniem