2014 - Rewitalizacja Mola Spacerowego w Kołobrzegu
Inwestycja realizowana w okresie od 05.2014 r. do 11.2014 r. na rzecz Gminy Miasto Kołobrzeg
Wykonano:
  • rozbiórkę elementów mola (poszycie, barierki, słupy oświetleniowe, ławki, kosze na odpady)
  • prace naprawcze elementów betonowych
  • nowe nawierzchnie oraz izolacje na tarasie głównym
  • schody na pomost dolny
  • pomieszczenia na głowicy mola
  • nowy pomost główny mola
  • remont głowicy mola z częścią kubaturową
  • montaż balustrad stalowych, opraw oświetleniowych, ławek, koszy na śmieci
  • przyłącze wodociągowe oraz kanalizacji sanitarnej